Δείτε σε απευθείας μετάδοση το δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου

1η Συνεδρίαση

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ , στις 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής A΄ Εξαμήνου 2022

Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

2η Συνεδρίαση

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ,  στις  12  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022 , ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1οΓ΄  Κατανομή πιστώσεως ποσού 31.430,00 €  έτους 2022 για κάλυψηλειτουργικών  δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  2οΤροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους   2022 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  3o Κανονισμός Λειτουργίας της  Εμποροπανήγυρης  (ΛΑΜΠΟΒΟΣ) Παραμυθιάς  Δήμου Σουλίου  για το έτος 2022 και εφεξής ,σε εναρμόνιση με το  άρθρο 66 του Νόμου  4849/2021  (Αριθ. 10/2022 Απόφαση -Εισήγηση ΕΠΖ)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας   Γεώργιος