Δείτε ποιοι ορίσθηκαν στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Σουλίου

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου αποφάσισε τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου, ως εξής:

1.-Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Παππά Παναγιώτη με αναπληρωτή αυτού τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Καλόγηρο Βασίλειο.

2.-Τη Δημοτική Σύμβουλο, κ. Ντρίτσου Mαρία και αναπληρωτή αυτής τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γκέγκα Ανδρέα.

3.-Τη Δημοτική Σύμβουλο, κ. Αλεξίου – Ντόκου Παναγιώτα με αναπληρωτή της, τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Καγκιούζη Ανδρέα .

4.-Τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ξηρολόφου, κ. Ζήκο Γεώργιο με αναπληρωτή του τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας κ. Γεώργιο Δρίμτζια.

5.-Τη Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Γκρίκας, κ. Παπαμιχαήλ Παρασκευή με αναπληρώτριά της την διευθύντρια του 2ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς, κ. Βούζα Μαρία

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Παππάς Παναγιώτης και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Καλόγηρος Βασίλειος. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box