Δήμος Φιλιατών: η πορεία των έργων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

  1. Ξεκίνησε το έργο υδροδότησης της Τ.Κ Ασπροκκλησίου προϋπολογισμού 476.000€.
  2. Ολοκληρώνεται η κατασκευή του γηπέδου της Τ.Κ Ασπροκκλησίου.
  3.  Ολοκληρώθηκε η συντήρηση- ασφαλτόστρωση του δρόμου Αχλαδιάς- Χλωμού προϋπολογισμού 60.000€.
  4. Ολοκληρώθηκε η συντήρηση- ασφαλτόστρωση τμημάτων στην Τ.Κ Φοινικίου.
  5. Ολοκληρώνεται η συντήρηση- επισκευή του Λαογραφικού Μουσείου της Τ.Κ Φοινικίου 31.000€.

Συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης του τεχνικού προγράμματος.