Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δήμος Σουλίου: 4 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 02 Νοεμβρίου 2022

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 02 Νοεμβρίου 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
  2. Έγκριση της μελέτης «Τεχνικός Σύμβουλος Οργάνωσης και τεκμηρίωσης «Πολυχώρου κτιρίου Βούλγαρη»-Κατάρτιση όρων διαγωνισμού.
  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  4. Χορήγηση 1ης παράτασης υλοποίησης σύμβασης : «Υπηρεσία Συμβούλων για Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης Φ/Β συστήματος με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού».