Δήμος Σουλίου: 2 συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου – Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση σε δύο (2) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 (Ζωντανή μετάδοση)

 Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις  23  Μαρτίου  2022 , ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο Λήψη απόφασης επί της  Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B΄ Εξαμήνου 2021 Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης

 Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 23 Μαρτίου 2022 , ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου στα Ο.Τ 65στα Ο.Τ 65 και 66 (Εισήγηση Ε.Π.Ζ) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

  Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

 Αθανασίου Νικόλαος