Δήμος Σουλίου: 15 Προσλήψεις στην καθαριότητα σχολείων

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 9082/10-08-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΛΝΩ1Α-309) ανακοίνωση, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση, χωρίς δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:  protocol@paramythia.gr από 11/08/2021 έως και 17/08/2021.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26663-60132, 26663-60134 (Μαραζόπουλος Αθ., Μάνος Ν.)

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ανακοινώσεων για την πρόσληψη καθαριστών/τριών, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο αιτήσεως – υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε εδώ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box