Δήμος Σουλίου: Την Κυριακή δημοτικό συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου  10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄ 55/11.03.2020) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης ΚΟΡΩΝΟΙΟΎ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,

2.- Την παρ. 5 του άρθρου 167 του Καλλικράτη ( ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παραγ. 1 και την παραγ. 2 αντιστοίχως του αρθ. 184 του ν. 4635/2019,

3.- Το μέτρο της απαγόρευσης συνάθροισης των πολιτών

  Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την  Κυριακή   31 Μαΐου  2020  και ώρα  19:30 για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1οΑποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  2ο:Παροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Α.Π. Ηπείρου.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο:Προμήθεια 16 τάμπλετ και δωρεάν παραχώρηση για χρήση από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γλυκής.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 ΘΕΜΑ 4ο:Απευθείας  εκμίσθωση των θέσεων  στο υπ’ αριθμ. 21 τεμάχιο αγροκτήματος Γλυκής  Δήμου  Σουλίου,  στις όχθες του ποταμού  Αχέροντα.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 5o:Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 6ο:Σύσταση Επιτροπής ελέγχου αιτήσεων πληρωμής θέσης περιπτέρου σε αμεα/πολύτεκνους/πολεμιστές Κύπρου με εισοδηματικά κριτήρια.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος.
ΘΕΜΑ 7ο:Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους-Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ  για την υλοποίησή τους την περίοδο 2020-2021.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος.
ΘΕΜΑ 9ο:Τροποποίηση της αριθμ. 177/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί: Έγκριση σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της ενταγμένης στο ΕΠΑΝΕΚ  2014-2020 πράξης « Κτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 10ο:Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππάς       Κωνσταντίνος

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box