Δήμος Σουλίου: Τετάρτη στις 7 το δημοτικό συμβούλιο

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σε  τακτική   συνεδρίαση του  Δημοτικού    

                    Συμβουλίου  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ » 

Έχοντας υπόψη:

1.-  Τις διατάξεις του άρθρου 67  του  Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 74  του Ν.4555/2018 : 

              Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση ,  στις  13  Ιουλίου  2022 , ημέρα  Τετάρτη και ώρα  19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στa παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1οΤροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους   2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  2οΠερί  κανονιστικής της Εμποροπανήγυρης   Κοινότητας  Γλυκής  (Εισήγηση ΕΠΖ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας  Γεώργιος
ΘΕΜΑ  3οΠαραχώρηση χώρων σε Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς  Παναγιώτης

 

                                      

                                                                              Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

     Αθανασίου Νικόλαος