Δήμος Σουλίου: τα θέματα του ερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 3: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ», για το έτος 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1417/τ.β/25-04-2018 Φ.Ε.Κ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, για την Γενική Συνέλευση του δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων.-
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος,

ΘΕΜΑ 7: Συγκρότηση οργάνου για τη διενέργεια σφράγισης και αποσφράγισης και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Σουλίου και ορισμό μελών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κων/νος

ΘΕΜΑ 8: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 9: Δ΄ Kατανομή πιστώσεως 32.840,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

ΘΕΜΑ 10o: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: