Δήμος Σουλίου: Τα θέματα της επόμενης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς  στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , στις  27  Νοεμβρίου  2019, ημέρα  Tετάρτη  και ώρα  9.00΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Σουλίου , έγκριση μελέτης, καθορισμός  των όρων διενέργειας αυτού και συγκρότηση επιτροπής.
  1. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Κληροδοτήματος «Μιχαήλ Παραμυθιώτη» (Τροποποίηση  της αριθ. 9/2019 απόφασης Ο.Ε).

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: