Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δήμος Σουλίου: τα έσοδα και έξοδα από το Λάμποβο

Οικονομικά στοιχεία παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Λαμπόβου 2022

Οικονομικά στοιχεία

Μετά το πέρας της διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης «ΛΑΜΠΟΒΟΣ» Παραμυθιάς, κάνουμε γνωστά τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία :

Tο γενικό σύνολο όλων των εσόδων (που προέρχονται από μισθώσεις παραπηγμάτων, δημοτικών χώρων, καθώς και του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ και των ψυχαγωγικών παιχνιδιών), ανέρχεται στο ποσό των 232.500,00€.

Το γενικό σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00€

  • Κατασκευή παραπηγμάτων: 24.000,00€
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: 18.000,00€
  • Ασφάλεια χώρου: 6.000,00€

Τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου ανέρχονται στο ποσό των 184.500,00€.

Παραμυθιά, 25 Οκτωβρίου 2022

Η Επιτροπή Λαμπόβου