Δήμος Σουλίου: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης από ζημιές από τον σεισμό

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘΜ.    270/2020

 Ο Δήμαρχος Σουλίου

    Έχοντας  υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
  2. Την αριθ. 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019) απόφαση των Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών.
  3. Tην αριθ. 2096/23-03-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , περί κήρυξης κοινοτήτων του Δήμου Σουλίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας .
  4. Την ανάγκη συγκρότησης  επιτροπής  με αρμοδιότητα  την  εξέταση  των αιτημάτων  για την ένταξη ή μη  στο πρόγραμμα ενίσχυσης  από ζημιές που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση  που εκδηλώθηκε στο Δήμο Σουλίου  στις  21-03-2020 ,

Αποφασίζουμε

Τη  συγκρότηση τριμελούς   Επιτροπής  , για την εξέταση  των αιτημάτων  για την ένταξη ή μη  στο πρόγραμμα ενίσχυσης  από ζημιές που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση  που εκδηλώθηκε στο Δήμο Σουλίου  στις  21-03-2020 , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της  αριθ. 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019) απόφασης των Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών, αποτελούμενη από τους:

1) Την κ. Λιάκου Ζωϊτσα , Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Σουλίου ,με αναπληρωτή τον κ. Μπότζιο Κωνσταντίνο  υπάλληλο του τμ.  Οικονομικών Υπηρεσιών .

2) Την κ. Μπουσταντζή Αντιγόνη , αναπλ. προϊσταμένη  του τμ. τεχνικών υπηρεσιών , με αναπληρωτή τον κ. Παππά Γρηγόριο  προϊστάμενο  της Δ/νσης Τ.Υ- Περιβάλλοντος & Πολ/μίας .

3)  Την  κ. Αντιγόνη Αναστασιάδου , Κοινωνική Λειτουργό  προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Σουλίου , με αναπληρώτρια την Κοινωνική Λειτουργό  κ. Τζοβάρα Ελένη .

Η παραπάνω  Επιτροπή  διενεργεί αυτοψία στις  δηλωμένες   στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κατοικίες   , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4  της  αριθ. 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019) απόφασης των Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών .

Ο Δήμος , με νεότερη ανακοίνωσή του θα ενημερώσει τους πληγέντες πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο θα προμηθευτούν τα απαραίτητα έγγραφα και τον τρόπο υποβολής τους, ώστε να προχωρήσει στην διαδικασία των αποζημιώσεων.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: