Δήμος Σουλίου: Σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα του Λαμπόβου

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε  «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 16α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1οΤροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  2ο:Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 3ο:Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
 ΘΕΜΑ 4ο:Ορισμός υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του στο Σύνδεσμο Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης Ποταμού Καλαμά( διαδικασία εκκαθάρισης και φορολογικής διακοπής).Εισηγητής:κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο:Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο:Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για κατάθεση κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο:Συμπλήρωση της αριθμ.  74/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 8ο:α) Αποδοχή παραιτήσεων επί παραχωρουμένων οικοπέδων επιστροφή τιμήματος, διαγραφή οφειλής β) Αποδοχή αιτήσεων περί χορήγησης παράστασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων επί παραχωρουμένων οικοπέδων γ) έγκριση σύνταξης συμβόλαιο μεταβίβασης κυριότητος και δ) Λήψη απόφασης επί αιτημάτων ακύρωσης συμβολαίων μεταβίβασης κυριότητας .Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μετατροπή της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό και συμμετοχή  στο  ΜΚ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020).Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστή χρονικής περιόδου 16-03-17/15-03-2020 ( πρώην) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου ΣουλίουΕισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 11ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση η μη της εμποροπανήγυρης ( Λάμποβος) Παραμυθιάς 2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 12ο:Τροποποίηση Ο.Ε.Υ  ( Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 13ο:Kατανομή πιστώσεως 32.840,00€ για  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος
ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες  καθ΄ υπέρβαση και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, για προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

 Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππάς Κωνσταντίνος

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box