Δήμος Σουλίου: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 16 Δεκεμβρίου 2022

 

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 16 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διαγωνισμού της προμήθειας : «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια απορριμματοφόρου) –Συγκρότηση επιτροπής.
  2. Έγκριση 1ου Α.Π του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  3. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγων Προέδρων πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου.
  4. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Σεπτεμβρίου 2022.
  5. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Οκτωβρίου 2022.
  6. Περί διαγραφής ή μη οφειλής.