Δήμος Σουλίου: καθορισμός 3 θέσεων κενωθέντων περιπτέρων

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου αποφάσισε ομόφωνα:

Α.-Καθορίζει τις τρείς ( 3 ) θέσεις των κενωθέντων περιπτέρων εντός των ορίων του Δήμου Σουλίου, σε εφαρμογή των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων, ως ακολούθως:
1.-Στη Τ.Κ. Γλυκής, στη θέση που βρίσκεται το περίπτερο της αποβιώσασας Λούτση Αθηνάς.
2.-Στη Τ.Κ.Γαρδικίου, στη θέση έμπροσθεν φούρνου Τσουγγάρη που βρίσκεται το περίπτερο της αποβιώσασας Σπύρου Αγγελικής.
3.-Στη Τ.Κ.Γαρδικίου, παραπλεύρως του κεντρικού δρόμου –διακλάδωση προς συνοικισμό Μανδρότοπου, που βρισκόταν το περίπτερο της αποβιώσασας Κελέση Κυριακής.
Β.- Η ακριβής χωροθέτησή τους αποτυπώνεται στα συνημμένα τοπογραφικά
διαγράμματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Γ.- Το ποσοστού 30% επί του συνόλου των κενωθέντων περιπτέρων που θα
παραχωρηθεί στις κατηγορίες των προσώπων ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Πολεμιστές Κύπρου, (μετά τη διενέργεια της σχετικής κλήρωσης ), κληρώθηκε στο περίπτερο που βρίσκεται στην Τ.Κ.Γαρδικίου, παραπλεύρως του κεντρικού δρόμου –διακλάδωση προς συνοικισμό Μανδρότοπο.
Δ. Παραπέμπει στην οικονομική επιτροπή την παρούσα απόφαση για να καθορίσει τους όρους εκμίσθωσης με δημοπρασία και την τιμή εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος και λοιπούς όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση-παραχώρηση του υπολοίπου ποσοστού 70% σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (π.δ.270/81) αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.
Ε.-Καθορίζει το χρόνο παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων σε δέκα (10) έτη, ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης.

Δείτε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box