Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δήμος Σουλίου: δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη

«Πρόσκληση  σε  τακτική   συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ  ( Άρθρο 67  του  Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 74  του Ν.4555/2018)  »

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου  στις 23 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»(Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων)   Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ντάνης  Αθανάσιος
ΘΕΜΑ  2ο  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου,  οικ. έτους   2024   Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ντάνης  Αθανάσιος
ΘΕΜΑ  3ο  Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024 Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ντάνης  Αθανάσιος
ΘΕΜΑ  4ο  Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ντάνης  Αθανάσιος
ΘΕΜΑ  5ο  Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία Αυτόματου Ταμειολογιστικού Μηχανήματος (Α.Τ.Μ)    Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ντάνης  Αθανάσιος
ΘΕΜΑ  6ο  Εγγραφή  νηπίου  στον παιδικό σταθμό Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φίλη  Πασχάλη  Αντιγόνη Βασιλική
ΘΕΜΑ  7ο  Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για  δικαιούχους  του Δήμου Σουλίου (άρθρο 35 παρ. 3 Ν.3274/2004)   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φίλη  Πασχάλη  Αντιγόνη Βασιλική
ΘΕΜΑ  8ο  Συγκρότηση Επιτροπής κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών  ρυθμίσεων Δήμου Σουλίου   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χειμώνας Γεώργιος
ΘΕΜΑ  9ο  Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία : < ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ >    για την  δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων  του πρώην Δήμου Αχέροντα ( Δ.Κ. Γαρδίκιου ) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστου Δημήτριος
ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Σουλίου με το «ΊΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ντάνης  Αθανάσιος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

ΘΩΜΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ