Δήμος Σουλίου: δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη – όλα τα θέματα

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την  9η  Δεκεμβρίου  2020  και ώρα  18:00 για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  2ο:Παραχώρηση αίθουσας πρώην κοινοτικού γραφείου Προδρομίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Προδρομίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπωνΕισηγητής: κ. Δήμαρχος
 ΘΕΜΑ 4ο:Ετήσια Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου για το έτος 2021.Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο:Περί δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού αναρρίχησης στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ελλαταριάς.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 6ο:Λήψη απόφασης  σύμφωνα με το Ν. 4745/20  άρθρο 74 παραγ. 6. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 7ο:Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου Σουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2021.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης- Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππάς Κωνσταντίνος

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box