Δήμος Σουλίου: Δημοτικό συμβούλιο με θέμα τις μονάδες καύσης βιομάζας

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 για το παρακάτω θέμα:

  • Συζήτηση – Έκδοση ψηφίσματος για την εγκατάσταση και λειτουργία ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ-ΒΙΟΕΛΑΙΩΝ)

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππάς Κωνσταντίνος