Δήμος Σουλίου: δημοτικό συμβούλιο για προϋπολογισμό

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική  τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη  στις  19  Ιανουαρίου  2022 , ημέρα   Tετάρτη  και ώρα  18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

ΜΟΝΑΔΙΚΟΘΕΜΑ Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ)  Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης καιΠροϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Λιάκου Ζωίτσα

Απευθείας μετάδοση του.