Δήμος Σουλίου: Δημοπράτηση για σχολικά κυλικεία

Δήμος Σουλίου: Δημοπράτηση για σχολικά κυλικεία
Εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, στις 30.5.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-09:30.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, από όπου μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη ή στο τηλέφωνο 2666 0 23780 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:30-13:00 καθώς επίσης στο διαδικτυακό σύστημα Διαύγεια ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 7ΗΕΜ4651ΛΧ-Τ40.

 Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δημητρίου Δημήτριος

Εκμίσθωση του κυλικείου του ΣΧΟΛΙΚΟY ΚΕΝΤΡΟY ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Ανάθεση Λειτουργιάς Και Εκμετάλλευσης Κυλικείου
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΣΧΟΛΙΚΟY ΚΕΝΤΡΟY ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ, για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή του ΣΧΟΛΙΚΟY ΚΕΝΤΡΟY ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ, στις 31.5.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00-09:30.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δ/ντή του ΣΧΟΛΙΚΟY ΚΕΝΤΡΟY ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ, από όπου μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη ή στο τηλέφωνο 2666 0 49001 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:30-13:00 καθώς επίσης στο διαδικτυακό σύστημα Διαύγεια ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 6Ζ014651Λ5-ΑΥ2.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Παππάς Παναγιώτης

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box