Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δήμος Σουλίου: Βελτίωση παιδικών χαρών

Με την αποπεράτωση των εργασιών στις παιδικές χαρές της Κοινότητας Προδρομίου και του Οικισμού Αγ. Γεωργίου στην Κοινότητα Παραμυθιάς, ολοκληρώθηκε η συντήρηση του συνόλου προς πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Σουλίου. Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού της ανεπιθύμητης βλάστησης, εγκατάσταση ή/και επισκευή μεταλλικών ή ξύλινων περιφράξεων, εγκατάσταση υδροληψίας από το δίκτυο ύδρευσης, εγκατάσταση υπαίθριων καθισμάτων και κάδων απορριμμάτων, συντήρηση υπαρχουσών και τοποθέτηση νέων πληροφοριακών πινακίδων. Επίσης έγιναν επαναχρωματισμοί ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων εξοπλισμού παιδικών χαρών καθώς και επισκευή-συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα πιστοποίησης TÜV (στηρίξεις, επισκευές φθορών, απομάκρυνση-αντικατάσταση επικίνδυνων παιχνιδιών, συσφίξεις, κλπ).

Ο Δήμος Σουλίου, ολοκλήρωσε έτσι όλες τις απαραίτητες εργασίες, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αισθητικής του χώρου, της ασφάλειας των χρηστών και τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με την ισχύουσα νομοθεσία.