Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δήμος Σουλίου: Βίντεο με το δημοτικό συμβούλιο

Δείτε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και είχε τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1o:Παροχή πάγιας προκαταβολής ( 76/2020 απόφαση Ο.Ε).Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  2o:Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( αριθμ.  43, 44/2020 Αποφάσεις Ο.Ε).Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 3o:Σύσταση επιτροπής ισότητας γυναικών.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος.
 ΘΕΜΑ 4o:Σύμφωνη γνώμη Δήμου Σουλίου για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων(ΤΠΣ)».Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 5o:Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου στο Ο.Τ. 8.Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 6o:Παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος.