Δήμος Σουλίου: Βίντεο με το δημοτικό συμβούλιο

Δείτε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και είχε τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1o:Παροχή πάγιας προκαταβολής ( 76/2020 απόφαση Ο.Ε).Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  2o:Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( αριθμ.  43, 44/2020 Αποφάσεις Ο.Ε).Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 3o:Σύσταση επιτροπής ισότητας γυναικών.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος.
 ΘΕΜΑ 4o:Σύμφωνη γνώμη Δήμου Σουλίου για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων(ΤΠΣ)».Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 5o:Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου στο Ο.Τ. 8.Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 6o:Παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box