Δήμος Σουλίου: Αποφύγετε την προσέλευση στο δημαρχείο χωρίς κατεπείγοντα λόγο

Παρακαλούνται οι πολίτες για λόγους προστασίας να αποφεύγουν την προσέλευση στις υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου, χωρίς σοβαρό και κατεπείγοντα λόγο.

Για οποιοδήποτε θέμα  παρακαλούμε πρώτα να επικοινωνείτε τηλεφωνικά και μόνον αν συντρέχει σοβαρός λόγος να προσέρχεστε στο Δημαρχείο.

Χρήσιμα Τηλέφωνα  Επικοινωνίας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ .

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις,
καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας
τις αναρτήσεις της ημέρας.
Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε
για την ενημέρωση σας!

Holler Box