Δήμος Σουλίου: Αναρτήθηκε ο πίνακας προσλήψεων για τον καθαρισμό σχολείων

Κατά του υπ’ αριθμ. 8880/02-09-2020 πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (από 03/09/2020 ημέρα Πέμπτη έως και 04/09/2020 ημέρα Παρασκευή). Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@paramythia.gr
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων.

Κατεβάστε τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας από εδώ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box