Δήμος Πρέβεζας: συνεχίζονται οι έγγραφες για τους οικογενειακούς ιατρούς


Συνεχίζεται η διαδικασία εγγραφής στον Οικογενειακό Ιατρό για τον πληθυσμό του Δήμου Πρέβεζας.
Ενημέρωση στον Δήμαρχο Χρήστο Μπαϊλη πραγματοποίησαν στελέχη της 1ης ΤΟΜΥ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής του πληθυσμού του Δήμου Πρέβεζας στον Οικογενειακό Ιατρό μέσω της νεοσύστατης λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας που λειτουργεί στα γραφεία της Πρέβεζας ( στον οδό Σελευκείας στον κτίριο του πρώην ΙΚΑ).
Η διαδικασία εγγραφής στον Οικογενειακό Ιατρό είναι

μια από τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχει το προσωπικό της Τοπικής Μονάδας Υγείας( η οποία αποτελείται από ιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, από νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό και διοικητικό προσωπικό) .
Στην αρμοδιότητα της είναι ακόμη οι υπηρεσίες υγείας για την παροχή των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή σε νοσοκομείο, την εκτίμηση των αναγκών, την διαχείριση ασθενών με χρόνια προβλήματα, την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού κλπ.
Σχετικά με την λειτουργία της 1ης ΤΟ.ΜΥ Πρέβεζας ενημέρωσαν τον Δήμαρχο Πρέβεζας Χρήστο Μπαϊλη η Κοινωνική Λειτουργός Κουρνούτα Μαρία και οι Επισκέπτριες Υγείας Τσάτση Βασιλική και Καρβούνη Ιππολύτη.
Οπως τόνισαν τα στελέχη της 1ης ΤΟ.ΜΥ ο Οικογενειακός Ιατρός είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας.
Οι Οικογενειακοί Ιατροί είναι ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.
Για την εγγραφή απαιτούνται:
φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ δελτίο ταυτότητας)
φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίηση Α.Μ.Κ.Α ( π.χ βιβλιάριο υγείας)
φωτοτυπία εγγράφου απόδειξης διεύθυνσης κατοικίας (π.χ λογαριασμός ΔΕΚΟ) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).
Για την εγγραφή των ανήλικων τέκνων απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον:
πρόσφατη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και
το ΑΜΚΑ του παιδιού.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box