Δήμος Πρέβεζας: αίτημα χρηματοδότησης για ύδρευση

Δήμος Πρέβεζας: αίτημα χρηματοδότησης για ύδρευση
Η Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας υπέβαλλε το υπ. αριθμ 27831/15-6-2018 αίτημα χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών για χρηματοδότηση του έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΑΣΗ Β” .
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών με αγωγούς μεγαλύτερων διατομών που θα λειτουργούν με επάρκεια για τις ανατολικές περιοχές της Δ.Κ Πρέβεζας (Νεοχώρι, Αγ.Τριάδα, Πνευμ. Φάρο κλπ).
Με το έργο και λόγω της ενιαίας αρχιτεκτονικής του δικτύου ύδρευσης, ωφελούμενοι θα είναι τόσο οι κάτοικοι της πόλης αλλά και των ανατολικών περιοχών της Πρέβεζας (στους οποίους εμφανίζονται σήμερα τα περισσότερα προβλήματα) όσο και και το σύνολο του πληθυσμού της Δ.Κ Πρέβεζας και Τ.Κ Μύτικα (ήτοι μόνιμος πληθυσμός 21.937 κάτοικοι) μιας και θα περιοριστούν τα σπασίματα και οι διαρροές ενώ θα σημειωθεί και οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος με την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας από τα υφιστάμενα αντλητικά συγκροτήματα.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box