Δήμος Ηγουμενίτσας: Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας

Δήμος Ηγουμενίτσας: Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας επενδύοντας στην ασφάλεια των πολιτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τείνουν να επαναλαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα, υπέβαλε πρόταση για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας» προϋπολογισμού 2.819.268,39€, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020.
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει

τη διευθέτηση του ρέματος Λάκκας, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως με τεχνητή κοίτη ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, από το ύψος της περιφερειακής οδού της Ηγουμενίτσας και προς τα κατάντη, μέχρι την πρόσφατα διευθετημένη κοίτη, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η διευθέτηση του ρέματος «παραπόταμος Λάκκας» από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού με την οδό Πάργης έως και το κεντρικό ρέμα της Λάκκας .
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση της μελέτης, η προετοιμασία και η υποβολή του φακέλου έγιναν από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τους οποίους ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος ευχαριστεί δημοσίως.

Η ανακοίνωση του δήμου Ηγουμενίτσας καταλήγει με το εξής:
Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της εν λόγω πρότασης για χρηματοδότηση, αποτελεί απάντηση με πράξεις σε κακόβουλα δημοσιεύματα.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box