Γιόγιακας: Στο 75% το πλεόνασμα ενέργειας που μπορεί να διατεθεί από αγρότες αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ

Στο 75% το πλεόνασμα ενέργειας που μπορεί να διατεθεί από αγρότες αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ

Τροπολογία 8 βουλευτών που συνυπέγραψε ο Βασίλης Γιόγιακας

Αυξάνεται στο 75% – από το 20% που ισχύει σήμερα – τα ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να πωληθεί από σταθμούς αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που υπηρετούν αποκλειστικά αγροτική εκμετάλλευση.  Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που συνυπέγραψαν οκτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Γιόγιακας και ψηφίζεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αγορά ενέργειας, τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ και τις ανανεώσιμες πηγές.

Η τροπολογία – προσθήκη αφορά την παρ. 16 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 σύμφωνα με την οποία χορηγείται Λειτουργική Ενίσχυση στους κατόχους των σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 500kW «για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση». Με την πρόταση των οκτώ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος το όριο του 20% αυξάνεται στο 75% εφ’ όσον οι παραπάνω σταθμοί παραγωγής εξυπηρετούν αποκλειστικά αγροτική εκμετάλλευση.

Η αλλαγή αυτή έχει σκοπό να συμβάλει στη μείωση του κόστους της δραστηριότητας της αγροτικής παραγωγής μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box