Γιάννης Γόγολος: Στόχος η άμεση αλλαγή του σκηνικού

Ο υποψήφιος δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιάννης Γόγολος εν όψει των εκλογών της 26ης Μαΐου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Step, η οποία είναι η εξής:

Ποιο ήταν το κίνητρο σας ώστε να διεκδικήσετε τον δήμο Ηγουμενίτσας;

Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση της κουλτούρας των συνεργασιών, φέρνοντας νέες δυνάμεις  και νέα πρόσωπα στο προσκήνιο. Οφείλαμε ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, χωρίς να αγνοήσουμε τις πολιτικές ιδιαιτερότητες,  να δημιουργήσουμε   ευρύτερα  σχήματα, όχι με βάση την πολιτική  συγκρότηση αυτών που θα συμμετείχαν,   αλλά  με βάση την ενεργοποίησή τους στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων και των θεμάτων της καθημερινότητας των πολιτών. Συγκροτήθηκε μια ομάδα συμπολιτών με πρόθεση να παρέμβουμε δυναμικά στην πορεία του Δήμου Ηγουμενίτσας, έχοντας προοδευτικό πολιτικό πρόσημο, με πίστη όμως στις αξίες της συνεργασίας και της ανεξαρτησίας της αυτοδιοίκησης. Και με τις αξίες αυτές, έχουμε την πεποίθηση ότι θα εξασφαλίσουμε την αναγκαία υποστήριξη από την τοπική κοινωνία, ώστε να αναδειχθούμε Δημοτική Αρχή και να επιχειρήσουμε την απαραίτητη «επανεκκίνηση» του Δήμου.

Κατά την γνώμη σας ποια είναι τα «δυνατά» χαρτιά του δήμου Ηγουμενίτσας;

Ο Δήμος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά  πλεονεκτήματα που παρέχει η γεωγραφική του θέση, τα οποία η Δημοτική Αρχή δεν ανέδειξε. Ο διεθνής λιμένας και η χερσαία ζώνη αυτού, αποτελεί ένα δυνατό χαρτί, που έχει μείνει δυστυχώς αναξιοποίητο. Ο παράκτιος Ιόνιος χώρος, είναι επίσης ένα πλεονέκτημα, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τον εναλλακτικό τουρισμό. Αλλά και οι πεδινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου, συνιστούν ένα αξιόλογο χαρτί, με την κατάλληλη υποστήριξη των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, ώστε να παράγουν και να προωθούν ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Ο συνδυασμός μας έχει εκπονήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, βάσει του οποίου θα κινηθούμε οργανωμένα από την πρώτη ημέρα της νέας Δημοτικής περιόδου, προκειμένου να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Τα στατιστικά μας στο periodikostep.gr

Ποιες θα είναι οι πρώτες σας επιλογές, ποια θα είναι τα πρώτα βήματα σας;

Η πρώτη επιλογή είναι η υποστήριξη των πρωτοβουλιών για την βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα, με την ίδρυση Γραφείου Τουρισμού και Γραφείου Υποστήριξης Νέων Επιχειρηματιών. Προτεραιότητα επίσης, αποτελεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας (καθαριότητα, κυκλοφοριακό, ύδρευση – αποχέτευση, πράσινο, συντήρηση δημοτικών υποδομών, φωτισμός), καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών, προκειμένου να αναβαθμιστούν και να εμπλουτιστούν ποιοτικά οι υπηρεσίες που παρέχουν προς τους δημότες. Ακόμη θα επικεντρωθούμε     στην εκτέλεση έργων, στην υλοποίηση δράσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και στην οργάνωση του συστήματος πολιτικής προστασίας.

Κατά την γνώμη σας ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να κυβερνηθεί ένας δήμος όπως αυτός της Ηγουμενίτσας;

Για να κυβερνηθεί αποτελεσματικά ο Δήμος, απαιτείται αλλαγή του μοντέλου διοίκησης, καθώς και ριζική αναδιοργάνωση του τρόπου δομής και λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών (κεντρικών και αποκεντρωμένων), ώστε να καταστούν πιο παραγωγικές και αποδοτικές και να δρουν με διαφάνεια και ευθύνη λογοδοσίας, όσο το δυνατό εγγύτερα στον δημότη και τις ανάγκες του. Για το λόγο αυτό, στο πρόγραμμά μας, υπάρχει ειδική αναφορά για τον τρόπο οργάνωσης του Δήμου.

Πως οραματίζεστε τον δήμο – πρότυπο;

Ένας Δήμος – πρότυπο, πρέπει να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία και τις πηγές χρηματοδότησης είτε προέρχονται από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς, αλλά ακόμη και από ίδιους πόρους. Να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων λειτουργίας, μέσω της ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Και να εφαρμόζει τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας σε όλους τους τομείς: Στην επιλογή των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, των επιστημονικών συνεργατών του Δήμου, των προϊσταμένων των υπηρεσιών, των εξωτερικών αναδόχων.

Πως μπορεί να βοηθήσει ο δήμος ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας;

Ο ποιοτικός τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης. Θα συσταθεί  Γραφείο Τουρισμού με επικεφαλής Αντιδήμαρχο και  υψηλού επίπεδου στελέχωση και σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, θα στoχεύσουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα του τόπου μας. Στον πρωτογενή τομέα και για την υποστήριξη των παραγωγών της περιοχής θα δημιουργήσουμε Γραφείο Πρωτογενούς τομέα, με αρμοδιότητα την εκπόνηση μελετών, την διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά κυρίως την παροχή υπηρεσιών στήριξης σε νέους και όχι μόνο αγρότες προκειμένου να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα αναπτυξιακά προγράμματα και εργαλεία. Παράλληλα, θα υποστηριχθεί έμπρακτα η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και δραστηριοτήτων, που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας και θα σέβονται το περιβάλλον.

Η καθημερινότητα είναι πάντα ένα μεγάλο στοίχημα για τον κάθε δήμαρχο. Τι θα κάνετε ώστε ο δήμος να είναι αποτελεσματικός;

Η μάχη για την βελτίωση της καθημερινότητας και του επιπέδου της ποιότητας ζωής των δημοτών, είναι η μητέρα όλων των μαχών. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας: στην βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας, στην αντιμετώπιση του προβλήματος του κυκλοφοριακού, στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό, αλλά και την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, στην πιστή εφαρμογή όλων των κανονισμών για τα αδέσποτα ζώα, στην επέκταση των χώρων πρασίνου και στην σωστή συντήρηση των υπαρχόντων, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αστική και αγροτική οδοποιία, μέσω έργων συντήρησης και επέκτασης του αντίστοιχου οδικού δικτύου, καθώς και στον ηλεκτροφωτισμό με μέριμνα για την ανανέωση του εξοπλισμού με νέο πιο φιλικό στο περιβάλλον και πιο οικονομικό. Στόχος είναι η αλλαγή του σκηνικού από το 1ο τρίμηνο της νέας Δημοτικής περιόδου, σε όλες τις ενότητες του Δήμου.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box