Γιάννης Γόγολος: η πρόταση μας για τα τεχνικά έργα στη Ηγουμενίτσα

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Δεκεμβρίου 2019, η Δημοτική Παράταξη του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία, είναι η μόνη παράταξη που επεξεργάστηκε και  κατέθεσε διακριτό Τεχνικό Πρόγραμμα. Οι βασικοί άξονες της πρότασής μας είναι:

1.Συνέχιση όλων των έργων και μελετών των οποίων η χρηματοδότηση προέρχεται από διάφορα συγχρηματοδοτούμενα ή μη προγράμματα (ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, ΠΔΕ, ΣΑΤΑ και λοιπά έσοδα Δήμου κ.α.).

2.Συμπερίληψη όλων των νέων έργων και μελετών, των οποίων η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

3.Εκπόνηση του Τεχνικού Προγράμματος με ξεχωριστή αναφορά, σε συγκεκριμένα έργα σε κάθε Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα του Δήμου.

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες των έργων και μελετών του Τεχνικού Προγράμματος αφορούν:

Α) Στην αναβάθμιση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των δημοτών, με συγκεκριμένα έργα επέκτασης και βελτίωσης ηλεκτροφωτισμού, εκσυγχρονισμού πλατειών, παιδικών χαρών, χώρων αναψυχής, αθλητισμού, επέκτασης πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων  κ.α. 

Β) Στην προστασία του περιβάλλοντος με δράσεις όπως η δημιουργία πράσινων σημείων, η κατασκευή αντιπυρικών δρόμων και ζωνών, η εκτέλεση μικρότερης κλίμακας αντιπλημμυρικών έργων συμπληρωματικών με τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται κ.τ.λ.

Γ) Στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος με τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης.

Δ) Στην ανάπτυξη του τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο (Πέρδικα – Σύβοτα – Ηγουμενίτσα), με την μελέτη και κατασκευή εμβληματικών έργων, αλλά και έργων μικρότερης κλίμακας, καθώς και με την λειτουργία Περιπτέρων Τουριστικής Προβολής και Ενημέρωσης.

Ε) Στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων της περιοχής καθώς και στην περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη μέσω της μελέτης και κατασκευής Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Το Τεχνικό μας Πρόγραμμα, αποτελεί πειστική απάντηση στο Τεχνικό Πρόγραμμα που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή, το οποίο χαρακτηρίζεται από έργα χωρίς συμπληρωματικότητα, χωρίς στόχους και χωρίς κριτήρια επιλογής. Ένα τέτοιο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ένταξης έργων μέσω εξωθεσμικών και άτυπων παρεμβάσεων.

Η Δημοτική Αρχή, επικαλούμενη τυπικούς λόγους αρνήθηκε την ουσιαστική συζήτηση του Τεχνικού μας Προγράμματος και επέμεινε στην ψήφιση του δικού της αντιαναπτυξιακού και συντηρητικού προγράμματος. Για να διατηρήσει τα προσχήματα πρότεινε τη συμπερίληψη στο δικό της πρόγραμμα και όσων έργων του δικού μας προγράμματος θα εγκρίνονταν από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Θεωρούμε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν είναι ένας απλός κατάλογος έργων, αλλά αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων και παρεμβάσεων, που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του δικού μας προγράμματος και αυτά είναι τα στοιχεία που λείπουν παντελώς από το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν συναινέσαμε στην επικοινωνιακή και χωρίς ουσία πρόταση της Δημοτικής Αρχής.

Η Δημοτική μας Παράταξη ευχαριστεί τους συνεργάτες για την επεξεργασία και τη δημιουργία εν τέλει του Τεχνικού Προγράμματος το οποίο προτάθηκε στη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου .

Διαβεβαιώνουμε τους συμπολίτες, ότι θα συνεχίσουμε με αντίστοιχες δράσεις και προτάσεις ως οφείλουμε ανταποκρινόμενοι στο ρόλο μας.
          ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2020


Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΝ
Α   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ EΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΜΕΑΚΑ Κ.Α.)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας60.000,00
2Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού
(πρώην Δήμου Παραποτάμου)
68.500,00
3Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ηγουμενίτσας207.749,79
4Ολοκλήρωση σύνταξης μελέτης πράξης εφαρμογής
του οικισμού Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας
127.635,57
5Έργα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα
στο Δήμο Ηγουμενίτσας
278.562,19
6Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων
και λοιπές δράσεις Δήμου Ηγουμενίτσας
83.717,44
7Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ στο 2ο Λύκειο Ηγουμενίτσας6.895,32
8Κατασκευή γηπέδου beach volley στο Δήμο Ηγουμενίτσας50.000,00
9Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου
στον οικισμό Γραικοχωρίου
190.355,24
10Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου
στον οικισμό Ν. Σελεύκειας
197.836,56
11Αγροτική οδοποιία από Αρίλλα προς Δυμόκαστρο291.110,71
12Επέκταση δικτύου πεζών και ποδηλάτων προς το
βόρειο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηγουμενίτσας
582.412,53
13Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου Γραικοχωρίου
225.000,00
14Διαμόρφωση χώρου και δρόμου υπαίθριου
θεάτρου Ηγουμενίτσας
50.000,00
15Διαμόρφωση δρόμου στον παλιό οικισμό Πλαταριάς50.000,00
16Δρόμος πρόσβασης σε ιδιοκτησίες στο Μαργαρίτι80.000,00
17Αντικατάσταση στέγης παλιού πέτρινου σχολείου
Τ.Κ Καταβόθρας ΔΕ Μαργαριτίου δήμου Ηγουμενίτσας
20.000,00
18Εργασίες επισκευής και συντήρησης γηπέδου Ηγουμενίτσας112.326,09
19Άμεση αποκατάσταση οδοποιίας στην Τ.Κ. Συβότων70.000,00
20Αποκατάσταση ύδρευσης στο Πολυνέρι Δήμου Ηγουμενίτσας150.000,00
21Σύνδεση υπαίθριου θεάτρου Ηγουμενίτσας με το
δίκτυο ύδρευσης
50.000,00
22Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου προς
κτηνοτροφικές μονάδες Βραχωνά-Πέρδικα
300.000,00
23 Άμεση αποκατάσταση ζημιών οδού από Μορφάτι
πρός Λατομείο αδρανών υλικών
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ ΑΕ
80.000,00
24Αποκατάσταση λαογραφικού μουσείου Μαργαριτίου35.000,00
25Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Κωπηλατικό
Όμιλο Ηγουμενίτσας
31.710,00
26Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Νέας Σελεύκειας74.400,00
27Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλαση κοινοχρήστων στην 1η ΠΕ Ηγουμενίτσας2.360.434,97
28Ανάπλαση αστικού δασυλλίου καί ανάδειξη Εν/κού Κάστρου714.000,00
29Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης409.200,00
30Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας1.849.975,55
31Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων80.000,00
32Τοποθέτηση χλοοτάπητα και περίφραξη στο γήπεδο
ποδοσφαίρου Πλαταριάς
568.778,89
33Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρεσης στην τοπική
κοινότητα Συβότων
99.200,00
34Επανάχρηση – μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο
πολιτιστικό χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας
3.100.000,00
35Αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών και δημιουργία νέων
για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στο κέντρο της πόλης Ηγουμενίτσας
416.293,00
36Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας868.000,00
    Σύνολο 13.939.093,85
Β  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ EΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1Μελέτη τροποποίησης σχεδίου πόλης 1ης και 3ης Π.Ε.
λόγω διευθέτησης ρεμάτων Λάκκας και Ξηροποτάμου
14.201,37
2Έργα υποδομής στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας61.775,33
3Έργα οδοποιίας στις τοπικές κοινότητες Γραικοχωρίου,
Λαδοχωρίου, Αγίας Μαρίνας Κρυόβρυσης
18.700,00
4Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος Γκούρας6.077,72
5Έλεγχος-πρόταση για στεγασμένους κοινόχρηστους
χώρους στην Πλαταριά
4.960,00
6Kατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
στο Δήμο Ηγουμενίτσας
58.690,00
7Κτηματογράφηση-ρυμοτόμηση-εφαρμογή επί
του εδάφους του οικισμού Μαυρουδίου
10.000,00
8Πολεοδομική μελέτη οικισμούΚαστρίου Δήμ. Ηγουμενίτσας11.185,63
9Μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης
6ης Π.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας
20.000,00
10Έργα οδοποιίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας71.230,00
11Ενέργειες ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων του ΕΣΠΑ
24.800,00
12Υπηρεσία ωρίμανσης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης
με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου
Δήμου Ηγουμενίτσας»
14.880,00
13Παροχή υπηρεσίας τεχνικής βοήθειας για τη μελέτη
εφαρμογής ενίσχυσης Φ.Ο. κτιρίου ΕΙΝ
12.400,00
14Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος
5ης Πολεοδομικής Ενότητας
23.560,00
  Σύνολο352.460,05
Γ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ  ΑΠΌ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1Έργα διευθέτησης ρέματος Γκούρας7.000.000,00
2Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης κοινοχρήστων
χώρων – Ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Ηγουμενίτσας
5.000.000,00
3Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων
αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
1.530.000,00
4Κατασκευή “Πράσινου Σημείου” στο Δήμο Ηγουμενίτσας700.000,00
5Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου
Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας
1.753.157,83
  Σύνολο15.983.157,83
Δ  ΝΕΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ/ΣΑΤΑ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
iΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ  
1Κατασκευή δεξαμενής ποσίμου νερού40.000,00
2Χάραξη – Κατασκευή  δρόμων νέου οικισμού 50.000,00
3Ηλεκτροδότηση νέου οικισμού50.000,00
4Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ Μύλων5.000,00
5Συντήρηση αγροτικών δρόμων15.000,00
 Μερικό Σύνολο (i)160,000,00
iiΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 
1Συντήρηση αγροτικών δρόμων10.000,00
2Ασφαλτόστρωση δρόμων 10.000,00
 Μερικό Σύνολο  (ii)20.000.00
iiiΜΑΥΡΟΥΔΙ 
1Συντήρηση  δρόμων10.000,00
2Επισκευή και συντήρηση γηπέδου μπάσκετ5.000,00
3Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθρια40.000,00
 Μερικό Σύνολο  (iii)55.000.00
iv ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 
1Περίφραξη νεκροταφείου 10.000,00
2Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθρια 15.000,00
3Διευθέτηση ρέματος εντός οικισμού50.000,00
4Συντήρηση οδοποιίας 20.000,00
5Κατασκευή κοινόχρηστου χώρου αναψυχής 50.000,00
6Κατασκευή πρασίνου σημείου40.000,00
7Δημιουργία πλατείας στην εκκλησία  Αγίου Ιωάννη 100.000,00
8Δημιουργία πλατείας έναντι Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου100.000,00
 Μερικό Σύνολο  (iv)385.000.00
vΤΚ.ΛΑΔΟΧΩΡΙ 
1Κατασκευή χώρων άθλησης45.000,00
2Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθρια15.000,00
3Συντήρηση οδοποιίας15.000,00
4Aνάπλαση χώρου πλησίον Ναού
Αγίου Νεκταρίου Λαδοχωρίου (προς Γωνιά)
150.000,00
 Μερικό Σύνολο (v)225.000.00
viΔ.Κ.ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 
1Συντήρηση και επισκευή γηπέδου μπάσκετ20.000,00
2Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής, υπαίθρια15.000,00
3Συντήρηση οδοποιίας 30.000,00
4Διευθέτηση ρέματος έντος οικισμού50.000,00
5Ασφαλτοστρώσεις50.000,00
6Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής 100.000,00
7Δημιουργία Πράσινου σημείου40.000,00
8Σήμανση οδών-ονομασία10.000,00
 Μερικό Σύνολο  (vi)315.000.00
 ΤΚ.ΚΑΣΤΡΙ0Υ 
viiΑαφαλτόστρωση δρόμων περιμετρικά γυπέδου50.000,00
1Ααφαλτόστρωση δρόμων 80.000,00
2Εσωτερικός φωτισμός οικισμού45.000,00
3Κατασκευή πλακόστρωτης πλατείας πλησίον γηπέδου100.000,00
 Μερικό Σύνολο  (vii)275.000.00
iixΔ.Κ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
1Τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής  στο νέο ποδηλατόδρομο (49 Μαρτύρων)15.000,00
2Τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής ποδηλατόδρομος πρός Δρέπανο20.000,00
3Δημιουργία πάρκου εκπαίδευσης και αναψυχής
ζώων συντροφιάς (στροφή Δρεπάνου)
50.000,00
4Ανακατασκευή πλατείας Δημαρχείου80.000,00
5Δημιουργία πάρκου  αναψυχής για παιδιά έως 8 έτων
  εντός ποδηλατόδρομου Δρεπάνου (θέση παιδική χαρά)
50.000,00
6Δημιουργία park skateboarding εντός
υπάρχουσας παιδικής χαράς 
40.000,00
7Δημιουργία νέας Λαϊκής Αγοράς 100.000,00
8Δημιουργία πάρκινγκ στη θέση Λαϊκή Αγορά50.000,00
9Δημιουργία  3 πράσινων σημείων
Οδός Κύπρου πλησίον πρώτου Δημοτικού Σχολείου,
Οδός Κύπρου και Δαγκλή,
Ελβετικά 
100.000,00
10Ανακαίνηση χώρων άθλησης Οδού Γράμμου100.000,00
11Δημιουργία κοινοχρήστων Δημοτικών τουαλετών100.000,00
12Ανάπλαση πεζοδρομίων οδού Σελλών50.000,00
13Ενοποίηση των δύο ποδηλατοδρόμων τις πόλης 200.000,00
14Ανάδειξη – Αξιοποίηση “Σπηλιάς του Κύκλωπα”120.000,00
15Αξιοποίηση  “Κρήνης του Χότζα”75.000,00
16Χάραξη – Κατασκευή νέου δρόμου από
θέση Μύλος του Βένου, έως Λαϊκή Αγορά
300.000,00
17Δημιουργία σύγχρονης Δημοτικής Βιβλιοθήκης 124.000,00
18Δημιουργία προσβάσεων ΑΜΕΑ 150.000,00
19Δημιουργία Τουριστικού Περιπτέρου
Ενημέρωσης Επισκεπτών
50.000,00
20Διαπλάτυνση-διαμόρφωση οδού Γκούμανης και Πίνδου48.000,00
21Κατασκευή νέου κοιμητηρίου Ηγουμενίτσας400.000,00
22Εργασίες διευθέτησης ρέματος
5ης Πολεοδομικής Ενότητας  Δήμου Ηγουμενίτσας
300.000,00
23Κατασκευή αναψυκτηρίου στην παραλία Δρεπάνου70.000,00
24Δημιουργία αντιπυρρικών ζωνών στο Δήμο Ηγουμενίτσας165.000,00
 Μερικό Σύνολο (iix)2.757.000.00
ixΔ.Ε.ΣΥΒΟΤΑ 
1Έργα υποδομής στην τ.κ. Συβότων 500,000.00
2Δημιουργία Ελικοδρομίου 150.000,00
3Ανάπλαση Πλατείας 200.000,00
4Υπογειοποίηση Κάδων 180.000,00
5Πρασινο σημείο πλησίον πλατείας Αναύρας40.000,00
6Δημιουργία πεζοδρομίων Πλαταριάς150.000,00
7Βελτίωση οδοποιίας Πλαταριάς100.00,00
8Τοποθέτηση οργ. γυμναστικής  (υπαίθρια) στην Πλαταριά15.000,00
9Δημιουργία κοινοχρήστων Δημοτικών Τουαλετών στη Ζάβια100.00,00
10Διαμόρφωση χώρου και δημιουργία παρκινγκ Ζάβιας150.000,00
11Δημιουργία Τουριστικού Περιπτ. Ενημέρωσης Επισκεπτών50.000,00
12Διαπλάτυνση της οδού από κυκλικό κόμβο έως
παραλία Μέγα  Άμμος στα όρια της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου και δημιουργία πεζοδρομίου, ποδηλατοδρόμου και φωτισμός αυτών
2.000.000,00
13Ποδηλατόδρομος στο παραλιακό μέτωτο Πλαταριας 15.000,00
 Μερικό Σύνολο (ix)2.950.000.00
x Δ.Κ.ΠΕΡΔΙΚΑΣ  
1Βελτίωση οδοποιίας200.000,00
2Αντιπλημμυρικά έργα 300.000,00
3Παρέμαβαση και Αξιοποίηση Δασυλίου Πέρδικας100.000,00
4Δημιουργία Ποδηλατοδρόμου από
Άγιο Αθάνασιο έως Καραβοστάσι
500.000,00
5Λαογραφικό Μουσείο Πέρδικας100.000,00
6Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής (υπαίθρια)30.000,00
 Μερικό Σύνολο (x)1.230.000.00
xiΔ.Ε.ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
1Βελτίωση οδοποιίας150.000,00
2Αντιπλημμυρικά έργα100.000,00
3Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής ( υπαιθρια )40.000,00
4Ανάδειξη-φωταγώγηση ιστορικών μνημείων Μαργαριτίου150.000,00
5Τουριστική αξιοποίηση Λίμνης Καλοδικίου 400.000,00
6Βελτίωση οδοποιίας Μεσοβουνίου50.000,00
7Κατασκευή έργων  Αντιστίρηξης στο Μεσοβούνι15.000,00
8Δημιουργία πεζοδρομίων Μαζαρακιάς70.000,00
9Ανακατασκευή πλατείας Μαζαρακιάς50.000,00
10Δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων Ελευθερίου150.000,00
11Βελτίωση οδοποιίας στην Καταβόθρα  45.000,00
12Ανακατασκευή πλατείας στην  Καταβόθρα 40.000,00
13Βελτίωση οδοποιίας  Σπαθαραίων-Μορφατίου50.000,00
14Βελτίωση δικτύου Ύδρευσης Σπαθαραίων-Μορφατίου50.000,00
15Βελτίωση δρόμου προς Αεροδρόμιο  Παλαιοκάστρου80.000,00
16Αποκατάσταση “Βρύσης Μπαξές Αράπη”15.000,00
17Ασφαλτόστρωση δρόμου από Μαργαριτι προς Καρβουνάρι30.000,00
 Μερικό Σύνολο (xi)1.485.000.00
xiiΔ.Ε.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 
1Αντιπλημμυρικά έργα100.000,00
2Βελτίωση οδοποιίας200.000,00
3Ανάπλαση Πλατειών  Δ.Ε.200.000,00
4Περιφράξεις Νεκροταφείων 80.000,00
5Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας100.000,00
6Εργασίες Ιατρείου Κορύτιανης 15.000,00
7Εσωτερική οδοποιία Γεροπλάτανου – επιδιόρθωση
και ασφαλτόστωση δρόμων εως στα όρια με τα Πηγαδουλια
30.000,00
8Διάνοιξη δρόμων  – Δημιουργία αντιπυρρικών Ζωνών 50.000,00
9Περίφραξη Νεκροταφείου Αγίου Γεωργίου 10.000,00
10Βελτίωση οδοποιίας Δριμίτσας 15.000,00
11Βελτίωση δικτύου Ύδρευσης Κορύτιανης 40.000,00
12Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής  (υπαίθρια)40.000,00
 Μερικό Σύνολο (xii)880.000.00
   Σύνολο ( i έως xii )10.707.000,00
Ε ΝΕΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ 
1Μελέτη σύνδεσης των δυο ποδηλατοδρόμων της πόλης27.497,36
2Μελέτη για δημιουργία Πράσινων Σημείων26.478,23
3Μελέτη για Πολυιατρείο Συβότων47.895,54
4Μελέτες Αντιπλημμυρικών Έργων 182.480,28
5Πράξη εφαρμογής 5ης Π.Ε. Ηγουμενίτσας50.000,00
6Πράξη εφαρμογής 6ης Π.Ε. Ηγουμενίτσας30.000,00
7Πράξη εφαρμογής οικισμού Ν. Σελεύκειας50.000,00
8Μελέτη πάρκου αναψυχής Αγίου Αθανασίου και ανάδειξης
παλαιών νερόμυλων Πέρδικας
29.775,00
9Μελέτη πολεοδόμησης οικιστικών περιοχών ΣΧΟΟΑΠ Πέρδ. 27.800,00
10Υδρογεωτεχνική μελέτη μείωσης αποστάσεων από το
κοιμητήριο Συβότων
9.433,36
11Μελέτη ίδρυσης λαογραφικού μουσείου στην Κρυόβρυση22.000,00
12Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων150.000,00
   
13Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος στο Καραβοστάσ.30.000,00
14Μελέτη Ελικοδρομίου Συβότων25.000,00
15Μελέτη ανάπλασης χώρου πλησίον
Αγίου Νεκταρίου Λαδοχωρίου (Γωνιά)
25.000,00
16Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων50.000,00
17  Μελέτη για τα ογκώδη απορρίμματα του Δήμου150.000,00
18Μελέτη για δημιουργία Όρχου Οχημάτων και αποθηκών για  τις προμήθειες υλικών.150.000,00
19Μελέτη  γηπέδου αθλοπαιδιών Νέας Σελεύκειας 47.000,00
20Μελέτη δημιουργίας νέων Δασυλίων 27.000,00
21Μελέτη Διαπλάτυνσης  οδού, από κυκλικό κόμβο έως
παραλία “Μέγα Άμμος”    – δημιουργία πεζοδρομίων -κατασκευή  ποδηλατόδρομου – φωτισμός
40.000,00

  Σύνολο1.197.359,77
   
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ EΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΜΕΑΚΑ Κ.Α.)
13.939.093,85
B ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ EΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
352.460,05
Γ  ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ  ΑΠΌ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
15.983.157,83
Δ ΝΕΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ/ΣΑΤΑ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
10.737.000,00
ΕΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.197.359,77
   
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  42.209.071,50

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box