Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Γεωθερμική Ενέργεια: Η κρυμμένη δύναμη της Γης

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που αξιοποιείται από τη φυσική θερμότητα του πυρήνα της Γης. Αυτή η βιώσιμη και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας έχει από καιρό επισκιαστεί από τις πιο ευρέως γνωστές και προτιμώμενες, την ηλιακή και την αιολική. Ωστόσο, καθώς ο κόσμος αναζητά καθαρότερες και πιο βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, οι δυνατότητες της γεωθερμίας έρχονται πάλι στο προσκήνιο.

Από που προέρχεται η γεωθερμική ενέργεια

Η Γη μοιάζει με ένα ζεστό καζάνι, ειδικά καθώς εμβαθύνουμε μέσα στον φλοιό της. Αυτή η θερμότητα προέρχεται κυρίως από τη ραδιενεργή διάσπαση των ισοτόπων. Σε περιοχές με σημαντική ηφαιστειακή ή τεκτονική δραστηριότητα, αυτή η θερμότητα έρχεται πολύ κοντά στην επιφάνεια της Γης και μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί. Οι θερμές πηγές και οι θερμοπίδακες είναι φυσικές εκβολές γεωθερμικής δραστηριότητας και είναι γνωστές  για τα θεραπευτικά τους οφέλη όσον αφορά την υγεία εδώ και χιλιετίες. 

Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας

Η αξιοποίηση της γεωθερμίας περιλαμβάνει κυρίως την αξιοποίηση αυτής της υπόγειας θερμότητας και τη μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω γεωθερμικών σταθμών παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ζεστό νερό και ατμό από τη Γη για να περιστρέφουν τουρμπίνες και να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι γεωθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής: ξηρός ατμός, ατμός φλας και δυαδικού κύκλου. Το είδος του τύπου που χρησιμοποιείται κάθε φορά καθορίζεται από τη θερμοκρασία και την κατάσταση του υγρού που είναι διαθέσιμο στην πηγή.

Εγκαταστάσεις ξηρού ατμού: Χρησιμοποιείται απευθείας ο ατμός από τη Γη για την περιστροφή τουρμπινών.

Εγκαταστάσεις ατμού Flash: Χρησιμοποιείται το ζεστό νερό που έχει υψηλή πίεση από το έδαφος προκειμένου να παραχθεί ατμός που μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής δυαδικού κύκλου: Χρησιμοποιεί ζεστό νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας για να θερμάνει ένα δευτερεύον υγρό που βράζει σε χαμηλότερη θερμοκρασία από το νερό. Αυτό το δευτερεύον υγρό εξατμίζεται και χρησιμοποιείται για την περιστροφή του στροβίλου.

Πλεονεκτήματα της γεωθερμικής ενέργειας

Σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, η γεωθερμική ενέργεια είναι βιώσιμη καθώς η θερμότητα που εξάγεται είναι ελάχιστη σε σύγκριση με την συνολική ενέργεια που υπάρχει στη Γη.

Συνέπεια: Η γεωθερμική ενέργεια δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, καθιστώντας την πιο αξιόπιστη πηγή από την ηλιακή ή την αιολική ενέργεια.

Χαμηλές εκπομπές: Οι σταθμοί γεωθερμίας εκπέμπουν πολύ χαμηλές ποσότητες αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις μονάδες ορυκτών καυσίμων.

Οικονομικός αντίκτυπος: Με την πρόοδο της τεχνολογίας, περιοχές που προηγουμένως θεωρούνταν μη βιώσιμες για τη γεωθερμική ενέργεια ενδέχεται να μπουν στο παιχνίδι παραγωγής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Προκλήσεις

Ειδική τοποθεσία: Σύμφωνα με την αξιόπιστη εταιρεία Nikolaos Psarras Geothermal Engineering oι πιο παραγωγικοί γεωθερμικοί πόροι βρίσκονται γενικά σε περιοχές με σημαντική ηφαιστειακή ή τεκτονική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι όλοι οι χώροι κατάλληλοι για την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας.

Αρχικό κόστος: Το αρχικό κόστος για τις γεωθερμικές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι υψηλό, αποτρέποντας κάποιους να επενδύσουν. Ωστόσο, το λειτουργικό κόστος είναι αρκετά χαμηλό.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες: Αν και είναι μια καθαρότερη πηγή ενέργειας, υπάρχουν ανησυχίες για καθίζηση σε περιοχές μεγάλης κλίμακας εξόρυξης και απελευθέρωση επιβλαβών αερίων που βρίσκονται κάτω από τη Γη.