Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Β. Γιόγιακας για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο: «πιο γρήγορες διαδικασίες, με ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες»

Η ανάπτυξη της περιφέρειας, οι ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η ειδική μέριμνα για τους νέους επιχειρηματίες είναι τέσσερα από τα χαρακτηριστικά του νέου Αναπτυξιακού Νόμου τα οποία υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα κατώτατα όρια των δαπανών με τα οποία ενισχύονται οι επιχειρήσεις – 100 χιλιάδες ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 50.000 για τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών – καθώς και στην πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για νέους που ιδρύουν επιχείρηση για πρώτη φορά σε κλάδους όπως η παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα. Τόνισε επίσης ότι με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, που η Κυβέρνηση κατάφερε να εγκριθεί ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις μηνών, τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης για τη Θεσπρωτία και την Ήπειρο αυξάνονται από το  2022 ενώ προβλέπονται ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά για επιχειρηματικά σχέδια σε ορεινές ή και παραμεθόριες περιοχές. «Παρά τις έκτακτες συνθήκες και τις δυσκολίες συνεχίζουμε, με σχέδιο, με μέθοδο, να βάζουμε τις βάσεις για περισσότερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα, για μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς!», υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κλείνοντας την ομιλία του. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι νομίζω χρήσιμο να θυμόμαστε ότι ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα εργαλείο πολιτικής.

Ένα εργαλείο με το οποίο δίνονται κίνητρα για να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.

Για να αυξηθεί το παραγωγικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια η παραγωγικότητα της εργασίας.

Που θα επιτρέψει στην οικονομία μας να πετύχει μια ανοδική σπείρα απασχόλησης, ανάπτυξης και, τελικά, ευημερίας των πολλών.

Πώς θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα;

Με σταδιακή αύξηση των εξαγωγών και, ειδικότερα, των εξαγωγών προϊόντων.

Με περισσότερες μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και με πιο ισχυρές μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Με περισσότερες επενδύσεις των επιχειρήσεων σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Με νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες σε τομείς που έχουν υψηλή ζήτηση και σε αγορές του εξωτερικού, στη μεταποίηση, τη γεωργία, την παραγωγή ενέργειας, την ψηφιακή τεχνολογία.

Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η στρατηγική της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη.

Αυτή τη στρατηγική μας έχει εμπιστευθεί να κάνουμε πράξη η ελληνική κοινωνία!

Και αυτή τη στρατηγική υπηρετεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος!

Ένας νόμος για την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Που λαμβάνει υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Που συντομεύει και απλουστεύει τις διοικητικές διαδικασίες.

Και που φροντίζει ειδικά τους νέους επιχειρηματίες.

Πρώτα απ’ όλα, το νέο πλαίσιο αναγνωρίζει την ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να καινοτομήσουν, να διαφοροποιηθούν, να επεκταθούν.

Προβλέποντας ένα πολύ ρεαλιστικό, ελάχιστο ύψος δαπανών που επιλέγονται προς ενίσχυση, στις 100 χιλιάδες ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 50.000 για τα αγροτικά σχήματα, όπως οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών.

Υπάρχουν 13 διαφορετικές κατηγορίες ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, τα λεγόμενα καθεστώτα ενίσχυσης  – το κάθε ένα με τον δικό του προϋπολογισμό – κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες ενίσχυσης και  μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μάλιστα στον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 τα ποσοστά ενίσχυσης πουπροβλέπονται για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυξημένα κατά περίπου 20%.

Μια μεγάλη υπόσχεση του νέου νόμου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία.

Γνωρίζουμε όλοι μας – και τις ανέφερε και ο κύριος Παπαθανάσης – πόσο χρειαζόταν να περίμενε ένας επενδυτής για να αξιολογηθεί η αίτησή του προκειμένου να ενταχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους.

Πόσο περίμενε για να ελεγχθεί η ολοκλήρωση της επένδυσής του, και πόσο περίμενε ή και ακόμα περιμένει για να πάρει το υπόλοιπο της ενίσχυσης, καιρό αφότου έχει ξεκινήσει να λειτουργεί η επένδυση.

Όπως γνωρίζουμε ότι τα γραφειοκρατικά εμπόδια ήταν ένας βασικός λόγος που ο προηγούμενος αναπτυξιακός νόμος δεν κινητοποίησε το αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σωστά, λοιπόν, στο νέο πλαίσιο μειώνεται το διοικητικό βάρος, μειώνονται οι διοικητικές διαδικασίες ενώ αυξάνονται οι ανθρώπινοι πόροι, με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ειδικούς.

Με το ειδικό πληροφοριακό σύστημα τυποποιείται η διαδικασία σε όλα τα στάδια, εξασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση.

Μειώνονται οι χρόνοι για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, στις 30 για την άμεση αξιολόγηση και στις 45 ημέρες για τη συγκριτική αξιολόγηση.

Δίνονται επιλογές ως προς τους φορείς και τους επαγγελματίες οι οποίοι θα κάνουν την αξιολόγηση και τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό του νέου αναπτυξιακού νόμου που αξίζει να συγκρατήσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η έμφαση στη νέα επιχειρηματικότητα!

Με την πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για νέες και νέους που επενδύουν και επιχειρούν για πρώτη φορά.

Στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση αγροτικών και άλλων προϊόντων, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Και με ποσοστό ενίσχυσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που φτάνει το 100% του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Μέσα σε αυτές θα χρηματοδοτείται η κάλυψη επιχειρηματικού κινδύνου, με επιδότηση του επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου, καθώς και οι δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Κοντά σε αυτά, στη στήριξη του νέου επιχειρείν, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στις ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ας σημειώσουμε και κάτι ακόμα:

Ότι με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, που η Κυβέρνηση κατάφερε να εγκριθεί ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις μηνών, δίνονται ακόμη μεγαλύτερα κίνητρα για επενδύσεις στην περιφέρεια.

Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης σε 12 περιφέρειες της χώρας μας με ΑΕΠ κάτω από το 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, αυξάνονται από 5% έως και 25%

Ενδεικτικά στη Θεσπρωτία και στην Ήπειρο, το «ταβάνι» των επενδυτικών ενισχύσεων πηγαίνει στο 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για τις μεσαίες και 70% για τις μικρές.

Ποσοστό που μπορεί υπό προϋποθέσεις να πάει ένα ακόμα 10% για κάθε κατηγορία επιχείρησης.

Λαμβάνεται επίσης ειδική μέριμνα ώστε τα επενδυτικά σχέδια σε ορεινές ή και παραμεθόριες περιοχές καθώς και σε νησιά με λιγότερους από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους, να επιχορηγούνται με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο ποσοστό ενίσχυσης που δίνει ο Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος υπόσχεται να είναι πιο ελκυστικός και πιο αποτελεσματικός από τους προκατόχους του.

Γιατί είναι πιο φιλικός για τον επενδυτή.

Γιατί δίνει αυξημένες ενισχύσεις και περιλαμβάνει νέες δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

Γιατί στηρίζεται σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, στο Ταμείο Ανάκαμψης, σε πόρους άλλων επενδυτικών ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Και κυρίως, γιατί βασίζεται και ταυτόχρονα συμβάλει στους στόχους του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας μας.

Παρά τις έκτακτες συνθήκες και τις δυσκολίες συνεχίζουμε, με σχέδιο, με μέθοδο, να βάζουμε τις βάσεις για περισσότερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα, για μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς!