Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Βασίλης Γιόγιακας: «πότε θα ξεκινήσει η χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. για τον εμβολιασμό;»

Για το χρόνο έγκρισης των αιτήσεων χορήγησης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. προκειμένου να μπορούν εμβολιαστούν τα άτομα που δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ρωτά ο Βασίλης Γιόγιακας τους Υπουργούς Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρει ότι, ένα μήνα μετά την ψήφιση διάταξης για τη δυνατότητα χορήγησης, κατόπιν αίτησης, προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. αποκλειστικά για τον προγραμματισμό του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, είναι άγνωστο αν έχει ξεκινήσει η χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σε άτομα που ανήκουν στις πληθυσμιακές ομάδες τρέχουσας προτεραιότητας για εμβολιασμό. Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους:

κ. Υπουργό Υγείας

κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτήσεων χορήγησης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.»

Με το Άρθρο 248 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/9-3-2021) παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) να αιτείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού και την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού. Παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου για τον καθορισμό με κοινή απόφαση των ειδικότερων κατηγοριών δικαιούμενων προσώπων, του χρόνου απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και κάθε άλλης συναφούς λεπτομέρειας.

Περίπου ένα μήνα μετά την ψήφιση της παραπάνω διάταξης είναι άγνωστο εάν έχει ξεκινήσει η χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., ενώ καταγράφονται διαμαρτυρίες ατόμων – κυρίως Ελλήνων ομογενών συνταξιούχων –  που ανήκουν στις πληθυσμιακές ομάδες τρέχουσας προτεραιότητας ότι δεν έχουν ακόμα προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους αν και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Έχει ξεκινήσει η χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 248 του .4872/2021 και, αν όχι, πότε αναμένεται,
  • Εάν ήδη χορηγείται προσωρινό Α.Μ.Κ.Α., ποιο είναι το μέσο διάστημα αναμονής, από την υποβολή της σχετικής αίτησης μέχρι τη χορήγησή του, εφ’ όσον εγκριθεί η αίτηση.