Θεσπρωτία: Βαθμολογία των αιτήσεων για άδειες φυτεύσεως οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε η ανάρτηση της βαθμολογίας των αιτήσεων για άδειες φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44

Οι ενστάσεις επί της βαθμολογίας είναι 10 ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 25η Ιουλίου.
Σε κάθε περίπτωση οι ενστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν και καταχωρηθούν στην ψηφιακή εφαρμογή μέχρι την 30η Ιουλίου δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση της βαθμολογίας στην Ε.Ε. την 31η Ιουλίου.
Σημειώνουμε ότι λόγω της υποχρεωτικής ανακοίνωσης στην ΕΕ δεν προβλέπεται ουδεμία παράταση της διαδικασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας (γραφείο 32) και στην κ. Δήμητρα Μάντζου ή στο τηλέφωνο 2665 3 60134.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box