Βίντεο: το δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου

Δείτε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2022