Βίντεο: Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Σουλίου

Πραγματοποιήθηκε χθες το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 8 θέματα τα οποία ήταν:

ΘΕΜΑ 1οΑντικατάσταση εκπροσώπου στο έργο ΤΟΠΣΑ ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ.Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2οΤροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 3οΤροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου στο Ο.Τ 55 (Εισήγηση Ε.Π.Ζ)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 4οΚαθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( αριθμ. 107/2022 Απόφαση Ο.Ε )Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 5οΈγκριση υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους-Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίησή τους την περίοδο 20220-2023Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Ντάγκας Γεώργιος
ΘΕΜΑ 6οΕκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Καρβουναρίου ( θέση «ΜΠΟΖΟΥΡΙ»)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Ντάγκας Γεώργιος
ΘΕΜΑ 7οΕκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Καρβουναρίου ( θέση «ΜΠΟζΟυΡΙ»)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Ντάγκας Γεώργιος
ΘΕΜΑ 8οΠαράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίωνΕισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Ντάγκας Γεώργιος

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ολόκληρη την συνεδρίαση: