Βίντεο για γνωριμία με ιχθυοκαλλιέργειες Θεσπρωτίας και με συνταγές!!!

Με τα βίντεο που παραθέτουμε πιο κάτω σας καλούμε να γνωρίσετε τον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο των Ιχθυοκαλλιεργειών της Θεσπρωτίας και να μαγειρέψετε μαζί μας τα νόστιμα ψάρια τους!

Η Ιχθυοκαλλιέργεια στην Θεσπρωτία!

Αποτύπωση της Ιχθυοκαλλιέργειας στην Θεσπρωτία το 2022, με ηχητική παρουσίαση και υπότιτλους στα Ελληνικά.

Το βίντεο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Πρόγραμμα Ανάδειξης και Προβολής Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας Θεσπρωτίας» (MIS 5066824) του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, που υλοποιεί  το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Συνταγές με Φρέσκο ψάρι Ιχθυοκαλλιέργειας Θεσπρωτίας!

Περιέχει 4 συνταγές με ψάρια Ιχθυοκαλλιέργειας Θεσπρωτίας (τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, φαγκρί) με ηχητική παρουσίαση και υπότιτλους στα Ελληνικά.

Το βίντεο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Πρόγραμμα Ανάδειξης και Προβολής Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας Θεσπρωτίας» (MIS 5066824) του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, που υλοποιεί  το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.