Αφιέρωμα για τους 9 εκτελεσθέντες στην Παραμυθιά

Διαβάστε στο periodikostep.gr το ειδικό αφιέρωμα για τους 9 επαρχιώτες εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς στην Παραμυθιά στις 19 Σεπτεμβρίου 1943.

Το αφιέρωμα θα είναι σε τρεις συνέχειες και το υπογράφει ο Μάριος Μπίκας. Το πρώτο μέρος θα αναρτηθεί σήμερα (Δευτέρα 16-9).