Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

ΑΣΕΠ: 1468 μόνιμες θέσεις – 11 στην Θεσπρωτία

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 13Κ/2021 με 1468 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κάλυψη των θέσεων αφορά Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας « Αντώνης Τρίτσης ». 

11 θέσεις από αυτές είναι στην Θεσπρωτία και αφορούν σε ΠΕ και ΤΕ. Ειδικότερα:


ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Οι αιτήσεις ξεκινάν την 20η Ιανουαρίου και η τελευταία μέρα είναι η 7η Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά οι ειδικότητες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – (1124 θέσεις)

 1. ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 2. ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
 3. ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 4. ΠΕ Γεωλόγοι
 5. ΠΕ Γεωπόνοι
 6. ΠΕ Δασολόγοι
 7. ΠΕ Γεωπόνοι Αγροτικής Ανάπτυξης
 8. ΠΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
 9. ΠΕ Ιχθυολόγοι
 10. ΠΕ Κτηνιατρικής
 11. ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό
 12. ΠΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 13. ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 14. ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 15. ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 16. ΠΕ Ιατροί
 17. ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
 18. ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 223
 19. ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 20. ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 21. ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί
 22. ΠΕ Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας
 23. ΠΕ Νομικής
 24. ΠΕ Οδοντίατροι
 25. ΠΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό
 26. ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 27. ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
 28. ΠΕ Πληροφορικής
 29. ΠΕ Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 30. ΠΕ Φαρμακοποιοί

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – (306 θέσεις) 

 1. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
 2. ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 3. ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 4. ΤΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό
 5. ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Επόπτες Δημόσιας Υγείας
 6. ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Κοινωνικής Εργασίας
 7. ΤΕ Επισκέπτες Υγείας
 8. ΤΕ Εργοθεραπευτές
 9. ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 310
 10. ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
 11. ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 12. ΤΕ Μηχανικοί Έργων Υποδομών
 13. ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 14. ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
 15. ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 16. ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 17. ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Έργων
 18. ΤΕ Μηχανικοί Οχημάτων
 19. ΤΕ Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
 20. ΤΕ Νοσηλευτές
 21. ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής
 22. ΤΕ Πληροφορικής
 23. ΤΕ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών
 24. ΤΕ Τεχνικοί Δικτύων
 25. ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι
 26. ΤΕ Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής
 27. ΤΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
 28. ΤΕ Τεχνολόγοι Τροφίμων
 29. ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 36 θέσεις

 1. ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
 2. ΔΕ Δενδροκηπουροί
 3. ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
 4. ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 5. ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
 6. ΔΕ Οδηγοί
 7. ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
 8. ΔΕ Σπερματοτεγχυτές
 9. ΔΕ Υδραυλικοί
 10. ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης
 11. ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
 12. ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
 13. ΔΕ Δενδροκηπουροί
 14. ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
 15. ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 16. ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
 17. ΔΕ Οδηγοί
 18. ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
 19. ΔΕ Σπερματεγχύτες
 20. ΔΕ Υδραυλικοί
 21. ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης
 22. ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 2 θέσεις

 1. ΥΕ Καθαριστές Εσωτερικών Χώρων
 2. ΥΕ Οικιακοί Βοηθοί

Διαβάστε την προκήρυξη με όλες τις θέσεις στην Ελλάδα και τις λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά ΕΔΩ