ΑΣΕΠ: Στο «τυπογραφείο» οι μόνιμες προσλήψεις στην Βουλή

Προ των πυλών είναι η προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στην Βουλή μέσω ΑΣΕΠ και ήδη εγκρίθηκε η κατανομή αλλά και καθορίστηκε και η θέση που θα καλυφθεί από τους προστατευόμενους του ΟΑΕΔ όπως ορίζει ο νόμος για τους μόνιμους διορισμούς σε θέσεις του δημόσιου τομέα

Σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψαν τα dikaiologitika news επίκεινται οι μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη δεκαεπτά (17) κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στη Βουλή των Ελλήνων.

Με νέα απόφαση καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στη Βουλή των Ελλήνων, που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998.

Η ειδικότητα που θα ζητηθεί από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ είναι, ΤΕ2 Οικονομικού και η θέση θα αφορά ΑμεΑ και θα καλυφθεί μια θέση.

Οι συνολικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται σε δεκαεπτά (17), κατά σχέση εργασίας, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, ως εξής:

Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:

– 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής

– 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμων

– 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ8 Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

– 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ2 Οικονομικού

– 1 θέση του κλάδου ΤΕ4 Βιβλιοθηκονόμων

– 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ16 Στενογράφων

Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα γίνουν και κατανέμονται:

– 2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων,  και με ειδικότητα αντίστοιχη του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με πτυχίο νομικής και διδακτορικό δίπλωμα.

– Μία θέση κατηγορίας ΠΕ με ειδικότητα αντίστοιχη κλάδου ΠΕ2 Οικονομικού και 2 θέσεις με ειδικότητα στην Πληροφορική, αντίστοιχη του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής.

dikaiologitika.gr
Author:

You May Also Like

Αρέσει σε %d bloggers: