Αρχαιολογικό εύρημα στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας

Ένα σπάνιο δείγμα από ένα τετράκογχο παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο που με τις πρώτες εκτιμήσεις χρονολογείται από τον 5ο μ.Χ αιώνα ήρθε στο φως σε περιοχή του Λαδοχωρίου στην Ηγουμενίτσα. Η έρευνα αποκάλυψε μεγάλα και καλά σωζόμενα τμήματα των ψηφιδωτών του ναού, ενώ τμήμα του βρίσκεται κάτω από παρακείμενη οικία.

Το βαπτιστήριο ήταν ξεχωριστό οικοδόμημα κοντά ή μέσα σε χριστιανικό ναό, που χρησίμευε για την τέλεση του βαπτίσματος. Αποτελεί στοιχείο της εκκλησιαστικής και χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Στον προμεσαιωνικό Χριστιανισμό εκεί γινόταν και η κατήχηση των υποψηφίων προς βάπτισμα.