Από Δευτέρα η θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

Ανακοίνωση ΠΕ Θεσπρωτίας

ΕΚΔΟΣΗ & ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

 Μετά την υπ΄αρ.πρωτ: 96327/14.10.2022 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 5411 τ.Β’) ΑΔΑ 603Χ46ΜΤΛΚ-6ΘΔ  και την αριθμ.253/30.12.2023 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σας γνωστοποιούμε ότι 

Από την Δευτέρα  23-01-2023 και έως 31-10-2023  

γίνεται έκδοση και θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α  έτους 2023 για τις μετακινήσεις στις Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες, από την Υπηρεσία μας και τα ΚΕΠ των     Δήμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της υπηρεσίας (26653 60186 & 26653 60185) καθώς και με τα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού μας.