Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης στον δήμο Σουλίου

Υπογράφηκε την 11-02-2022 στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.227.419,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Η μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, αφορά δύο υποέργα (Α και Β):

Υποέργο Α: Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Πόλης της Παραμυθιάς, η οποία υδροδοτείται από τις πηγές της Κρυσταλλοπηγής. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση καταθλιπτικού εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από το αντλιοστάσιο στην είσοδο της πόλης της Παραμυθιάς έως την μία από τις δίδυμες δεξαμενές από τις οποίες τροφοδοτείται η μεσαία και χαμηλή ζώνη της Παραμυθιάς. Θα τοποθετηθεί αντλητικό συγκρότημα στη μία από τις δεξαμενές το οποίο θα τροφοδοτεί μέσω νέου καταθλιπτικού εξωτερικού αγωγού ύδρευσης την δεξαμενή του Κάστρου, από την οποία υδροδοτείται η υψηλή ζώνη της πόλης της Παραμυθιάς και ο οικισμός προς την κατασκήνωση. Επίσης θα τοποθετηθεί νέος εξωτερικός αγωγός ύδρευσης για τον οικισμό Αγίου Δονάτου με καταθλιπτικό αγωγό από το κεντρικό αντλιοστάσιο της Παραμυθιάς μέχρι τη δεξαμενή του οικισμού. Ο οικισμός υδροδοτείται από τις πηγές στην περιοχή «Μεγάλη Βρύση» και συμπληρωματικά από το κεντρικό αντλιοστάσιο Παραμυθιάς. Θα αντικατασταθεί επίσης το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Αγίου Δονάτου.

Υποέργο Β: Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Πόλης της Παραμυθιάς. Καταργείται η παλιά δεξαμενή «Καρκαμίσι» και πρόκειται να κατασκευαστεί νέα στο χαμηλότερο επίπεδο του αύλειου χώρου του Σχολείου Βούλγαρη εντελώς καταχωμένη. Για την τροφοδοσία της νέας δεξαμενής τοποθετείται εξωτερικός αγωγός ύδρευσης από τις δίδυμες δεξαμενές.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Ιωάννη Τόλιου του Θεοδώρου, αφετέρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. “TEDRA”.

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.