Ανακοίνωση του ΟΛΗΓ Για την Κοπή δέντρου στο πάρκο Ηρώων

Προς ενημέρωση του κοινού και κατόπιν δημοσιευμάτων σχετικά με την κοπή δέντρου στο πάρκο Ηρώων, θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε ότι αυτό κρίθηκε αναγκαίο μετά από αυτοψία γεωπόνου και δασολόγου και δεν ήταν μια απόφαση που λήφθηκε ελαφρά τη καρδία. Στο συγκεκριμένο δέντρο φυόταν νεαρά συκιά, που επηρέαζε τον ήδη λόγω ηλικίας επιβαρυμένο κορμό και επίσης είχε κλίση προς παρακείμενα καταστήματα και η πιθανότητα πτώσης ήταν μεγάλη. Μετά την κοπή διαπιστώθηκε εσωτερικό ρήγμα συνολικού μήκους ενός μέτρου. Στο πλαίσιο της ανάπλασης του χώρου, θα φυτεύουν περισσότερα του ενός δέντρα και σε λίγες ημέρες θα είναι εμφανές το συνολικό αποτέλεσμα

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box