Ανακοίνωση της περιφέρειας Ηπείρου για την εξισωτική αποζημίωση κτηνοτρόφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Στη συνέχεια των αποτελεσμάτων ένταξης στο πρόγραμμα Μέτρο13, «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ), παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα με αποτέλεσμα την απόρριψή τους όπως επικοινωνήσουν με την Κτηνιατρική Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα   2651087152, 2651087154, 2651087159.