Αναβολή της προβολής ταινίας στο Γαρδίκι

Η προγραμματισμένη προβολή κινηματογραφικής ταινίας στο Γαρδίκι αναβάλλεται και θα ορισθεί νέα ημερομηνία