Αναβάθμιση του αστικού φωτισμού στην Πρέβεζα

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας η προγραμματική σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο  αναβάθμισης του δικτύου αστικού φωτισμού. 

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού δικτύου και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας».

Με βάση την προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος Πρέβεζας θα είναι ο «Κύριος του Έργου», ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου θα είναι ο «Φορέας Ωρίμανσης και Δημοπράτησης Έργου».

Όπως είναι γνωστό η ωρίμανση του έργου χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω σύμβασης που έχει υπογράψει από το 2016 με την Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA (Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα) που στοχεύει στην υποστήριξη τοπικών αρχών για επενδυτικά προγράμματα σε δράσεις αειφόρου ανάπτυξης. 

Το έργο έχει σαν αντικείμενο το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και κατασκευή καθώς και την τεχνική διαχείριση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του συνόλου του οδικού και αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων ελέγχου και συνοδευτικών έργων στο Δήμο Πρέβεζας. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην αποτύπωση του αστικού και οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά σώματα πίλλαρ κλπ), τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης και την αποκατάσταση των βλαβών\ φθορών που αφορούν στις υποδομές του συγκεκριμένου δικτύου, τον επανασχεδιασμό του δικτύου στα σημεία που κρίνεται ανεπαρκές, στην αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων (λαμπτήρες, προβολείς και φωτιστικά) από αντίστοιχα νέας τεχνολογίας (τεχνολογία LED) με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση, σε λοιπά συνοδευτικά έργα, στην εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου καθώς και στην εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης και ελέγχου του .

Ο προϋπολογισμός του έργου έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 8.956.139 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και το συμβατικό αντάλλαγμα (η δαπάνη του Δήμου – αμοιβή του ανάδοχου) θα καλύπτεται πλήρως από το ποσό της εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω των εφαρμοζόμενων ανταποδοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού. Η αποπληρωμή δηλαδή του έργου θα πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου και μόνο αφού αυτό παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να απαιτείται άμεσα εκταμίευση πόρων του Δήμου, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό απελευθερώνονται για άλλους αναπτυξιακούς σκοπούς.

Η αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με τις απαιτούμενες υποδομές θα ολοκληρωθεί το μέγιστο σε διάστημα 18 μηνών και ο ανάδοχος θα λειτουργεί το σύστημα (περίοδος λειτουργίας) για διάστημα 12 ετών κατ’ ανώτατο όριο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης από τον τεχνικό σύμβουλο του έργου και για το τεύχος διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης που θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος, με αφορμή την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και πρωτοποριακό στην εκτέλεσή του έργο. Ο Δήμος της Πρέβεζας συμμετέχει ενεργά στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου . 

Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση όλων των υποδομών μας. 

Η σύμβαση μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τα 8.500 φωτιστικά σ’ όλο το οδικό μας δίκτυο με σύγχρονους λαμπτήρες , έχοντας σημαντικό όφελος τόσο από από την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και από τη συντήρηση τους. Ειδικά για τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου θα τοποθετηθεί σύγχρονο σύστημα τηλεδιαχείρισης και ελέγχου. 

Σήμερα το 30% των λαμπτήρων του Δήμου είναι καμένο ή υπολειτουργεί και με το έργο αυτό θα επιτευχθεί ριζική ανανέωση του δικτύου προς όφελος των Δημοτών.

Ολα αυτά θα γίνουν χωρίς να απαιτηθεί άμεση εκταμίευση χρημάτων από το Δήμο κι έτσι απελευθερώνονται πόροι και για άλλες αναπτυξιακές προτεραιότητες.” 

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: