Ανάρτηση κτηματογράφησης του Αγ. Δονάτου Παραμυθιάς

Μετά τον έλεγχο του διαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση και τροποποίηση του υπάρχοντος Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή διανομής οικοπέδων Πρόνοιας Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς» του Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας που συντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης/14.11.2018 του ΣΥΠΟΘΑ ΓΊ.Ε. Θεσπρωτίας (θέμα 1° Η.Δ.)  αναρτάται το κατωτέρω Διάγραμμα Τροποποίησης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box