Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ανάρτηση κτηματογράφησης του Αγ. Δονάτου Παραμυθιάς

Μετά τον έλεγχο του διαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση και τροποποίηση του υπάρχοντος Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή διανομής οικοπέδων Πρόνοιας Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς» του Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας που συντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης/14.11.2018 του ΣΥΠΟΘΑ ΓΊ.Ε. Θεσπρωτίας (θέμα 1° Η.Δ.)  αναρτάται το κατωτέρω Διάγραμμα Τροποποίησης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ