Αμηχανία δημοσκόπων με το Ευρωβαρόμετρο: «Διαφορετικές οι κλίμακες καταγραφής»

Οι πολύ μεγάλες διαφορές που καταγράφηκαν στις απόψεις των Ελλήνων πολιτών στο Ευρωβαρόμετρο, σε σχέση με αυτές που δημοσιεύονται στις εγχώριες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι προκάλεσαν αμηχανία.

Για την ακρίβεια, ο σύνδεσμος των ελληνικών εταιρειών δημοσκοπήσεων (ΣΕΔΕΑ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιχειρεί να εξηγήσει γιατί τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου δεν πρέπει να συγκρίνονται με εγχώριες έρευνες της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με τον ΣΕΔΕΑ, δημοσιεύματα που επισημαίνουν την τεράστια διαφορά στα αποτελέσματα, «συγκρίνουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων με αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου. Μεταξύ των δύο δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις, καθώς:

-Η διατύπωση των ερωτήσεων είναι διαφορετική

-Η μεθοδολογία συλλογής στοιχείων είναι διαφορετική: συνεντεύξεις δια ζώσης και συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου έναντι τηλεφωνικών συνεντεύξεων

-Ο χρόνος διεξαγωγής των ερευνών είναι διαφορετικός

-Oι κλίμακες καταγραφής των απόψεων των πολιτών είναι διαφορετικές».

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι «σε κάθε περίπτωση, ασφαλέστερη όλων για εξαγωγή συμπερασμάτων είναι η σύγκριση μεταξύ ίδιων ερευνών (στην συγκεκριμένη περίπτωση του Ευρωβαρόμετρου), στη διάρκεια του χρόνου. Οι χρονοσειρές αποτελεσμάτων που προκύπτουν είναι συγκρίσιμες και καταγράφουν καθαρά την τάση μεταβολής των απόψεων της κοινής γνώμης. Κάθε άλλη και κυρίως μεμονωμένη αναφορά ή σύγκριση αποτελεσμάτων ενδέχεται να παραπλανά την κοινή γνώμη και να μην ενημερώνει τους πολίτες αντικειμενικά όπως προβλέπει ο ανωτέρω νόμος».

Προσθέτει, δε, ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται μία μεμονωμένη δημοσκόπηση για να αμφισβητηθούν όλες οι υπόλοιπες. Η δημοσίευση συγκρίσεων ανόμοιων ερευνών δεν είναι καλόπιστη και οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα».

Για την ιστορία, παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου:

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box