Αιτήσεις για συμμετοχή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δήμου Σουλίου

Όπως δεν ενημέρωσε ο δήμος Σουλίου ξεκινάν οι αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο. Δεν στάλθηκε δελτίο τύπου παρά μόνο αναρτήθηκε σε προσωπικό προφίλ αντιδημάρχου. Μόνο που οι δημότες του δήμου Σουλίου δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι φίλοι του αντιδημάρχου για να πληροφορηθούν κάτι τόσο σημαντικό. Και ούτε με διαρροές μπορεί να υπάρχει ενημέρωση.

Από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 30 του ίδιου μήνα, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αιτηθούν την συμμετοχή τους ως ωφελούμενοι στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Σουλίου, προσκομίζοντας την σχετική αίτηση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά σε φωτοτυπία:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδειες παραμονής.

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΗ ή λογαριασμό ΟΤΕ ή λογαριασμό κινητής.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου έτους και Ε1.

5. Στην περίπτωση που συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα τα οποία υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα και το Ε1 αυτών.

Επίσης αν υπάρχει ,

6. Κάρτα ανεργίας

7. Βεβαίωση μη συμμετοχής σε ανάλογο πρόγραμμα εφόσον είναι ετεροδημότης ή κάτοικος άλλου δήμου.

8. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό(εφόσον υπάρχει).

Δυνητικοί δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι :

– Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου.

– Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου.

– Αλλοδαποί που κατοικούν ( εφόσον αποδεικνύεται ) στον Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο. Επίσης το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να είναι του τελευταίου έτους και μεταφρασμένο .

– Όσοι δημότες δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Στην περίπτωση που ο/η αιτούμενος/η, για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρει ο ίδιος να κάνει την αίτηση εγγραφής, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 ή εξουσιοδότηση, να εξουσιοδοτηθεί άλλο άτομο για υποβάλει αντί αυτού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα 2666360305 & 6955828886.